TopBanner

Personvernpolicy

Ansvarlighet

Bislett Alliansen org.nr. 971 222 646, er ansvarlig for å behandle personopplysninger som hentes inn  og behandles av Bislett Alliansen i henhold til GDPR.

Bruksområder

Personopplysninger innhentes i forbindelse med utleie, kjøp av billetter eller ved påmelding til løp eller andre arrangementer.

Opplysninger oppbevares i Bislett Alliansens kunderegister. E-post, adresse, telefonnummer og navn er personopplysninger som oppbevares. Ved bruk av tredjeparts leverandør for innhenting av opplysninger som for eksempel ved løp er det Bislett Alliansen sitt ansvar og sørge for at leverandørene behandler personvernopplysninger på en forsvarlig måte og i henhold til GDPR.

Opplysninger brukes også i forbindelse med nyhetsbrev, spørreundersøkelser eller til utsending av generell informasjon. Kunden har alltid mulighet til å takke nei eller melde seg av disse tjenestene.

Lagring og lagringstid

Bislett Alliansen lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål opplysningene var tiltenkt for. Opplysningene kan også lagres i perioden som er pålagt ved gjeldene lov. Bislett Alliansen har løpende rutiner for lagring ved å være underlagt ISO20121 standarden, og vil derfor påse at vi ikke lagrer unødvendige opplysninger.

Opplysninger som har vært inaktive i lengre perioder vil bli slettet fra våre systemer.

Dersom det er mistanke om lovbrudd vil vi kontakte Datatilsynet som vil iverksette de tiltak som loven krever.
Skriv ut Legg til i favoritter