Bislett Alliansen
@ Bislett Alliansen 2014

Det er stor pågang for å trene på Bislett stadion, så følgende regler vil fortsatt gjelde:

  • For voksne (over 20 år): kun grupper definert som toppidrett, kan trene sammen. Alle andre må trene alene, og ikke i tidene avsatt til organisert friidrettstrening.
  • Garderobene er stengt.

 

Oversikt over alle nye tiltak og anbefalinger finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/.