Bislett Alliansen
@ Bislett Alliansen 2014
Det er ikke tillatt for kommersielle aktører å organisere trening på stadion.
Dette inkluderer all PT-virksomhet.

All organisert trening er forbeholdt friidrettsklubben tilsluttet NFIF og enkeltstående brukere.
Skoler bes henvende seg til Bislett Alliansen for avtale om bruk.