Bislett Alliansen
@ Bislett Alliansen 2014
I åpningstiden treffes Securitas sin vekter på stadion på tlf: 95 98 56 84

Postadresse:
Bislett Alliansen
Org. nummer: 971 222 646
Postboks 5889 Majorstua
0308 Oslo

Bislett Alliansen
Telefon: (+47) 22 59 17 59 (kontortid fra 09:00-15:00)
E-post: post@bislettalliansen.no