Bislett Alliansen
@ Bislett Alliansen 2014
Bislett Alliansen jobber aktivt for å forbedre sitt bærekraftsarbeid. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert og samarbeider tett med Bymiljøetaten og Kultur- og idrettsbygg for nødvendige miljørettede tiltak på stadion.

Formål og verdier for Bislett Alliansens bærekraftsarbeid:

- Vi  skal være et utstillingsvindu for Oslos ambisjoner for en bærekraftig og moderne by. 
- Vi skal samarbeide tett med offentlige etater for nødvendige miljørettede tiltak. 
- Vi skal være en spydspiss innen idrett og bærekraft, og vi skal være den ledende møteplassen mellom bærekraftige selskaper, organisasjoner og idretten. 
- Vi forplikter oss til å jobbe for kontinuerlig forbedring, innovasjon og ny teknologi. Bislett Alliansen skal aktivt dele og formidle sin kunnskap og sitt engasjement for bærekraft til alle sine interessenter. 
- Vi skal jobbe for et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte. 
- Vi skal drifte stadion på en sikker og god måte i samarbeid med Bymiljøetaten og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

DETTE GJØR VI


Transport

Ved å velge fossilfrie transportmidler, samt trikk, EL-buss og tog reduserer vi våre klimagassutslipp.

Avfallshåndtering
Vil vil kildesortere mest mulig slik at avfallet kommer inn i krettsløpet og kan bli til nye ting. Derfor vil vi gjerne ha så lite avfall som mulig, og også hjelpe de som leier lokaler hos oss til å redusere sitt avfall. 

Energi
Bislett Alliansen jobber aktivt med å spare strøm på Bislett stadion sammen med Kultur og Idrettsbygg KF. Vi har et solcellepanel på taket, som produserer mye av strømmen til daglig bruk.

 
Innkjøp 
Vi velger i den grad det er mulig produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall. 
 

BLI MED - DETTE KAN DU GJØRE!

Velg sykkel eller beina når du skal til Bislett. Det er også enkelt og reise kollektivt hit. Du kan ta buss 21 eller trikk nummer 17 eller 18.
 
På Bislett stadion kildesorterer vi. Du finner avfallsbeholdere for forskjellige fraksjoner på hele stadion. Se etter de oransje avfallsbeholderene.

Fyll flaska di med vann fra springen.

Velg det som er best for miljøet og for de som jobber når du handler. Se etter svanemerkede, fairtrade eller Debio-merkede produkter i butikken.
 
Vi er også medlem av infinitum.

https://gronnidrett.no/